Vergoedingen

Cranio Sacraal Therapie

Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging

Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging

Ik ben gediplomeerd cranio sacraal therapeut en aangesloten bij de erkende beroepsvereniging de Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging (nr. RNCSV 255-0016) en van daaruit RBCZ geaccrediteerd. De RBCZ is een overkoepelende beroepsvereniging die het tuchtrecht regelt en in overleg gaat met verzekeraars. Voor het tuchtrecht zijn therapeuten opgenomen in een register: het TBNG.Onder de nieuwe wet WkkgZ ben ik aangesloten bij de SCAG, een door het ministerie erkende geschillencommissie. Door de vernieuwde eisen van verzekeraars heb ik mijn HBO opleiding Medische Basiskennis onder CPION en Plato eisen in 2015 herhaald en succesvol afgesloten. Dit alles maakt dat sessies cranio sacraal therapie door de meeste verzekeraars worden vergoed, mits u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen. Checkt u dit altijd bij uw eigen verzekeraar! Ook op www.cranio-sacraal.info vindt u een lijst met verzekeraars die behandelingen vergoeden. Een cranio sessie kost 85 euro voor particulieren bij een behandeling van 60 minuten. In sommige gevallen geldt een aangepast tarief mogelijk.

Gesprekstherapie of familie opstelling 1 op 1

Met ingang van 1 januari 2017 worden mijn sessies psycho-sociaaltherapie bij een AANTAL verzekeraars niet meer vergoed, ook niet als u aanvullend verzekerd bent. Hoewel ik allerlei diploma's heb gehaald zodat u ook bij deze vorm veilig in therapie kunt zijn, heb ik die behaald voordat verzekeraars dat verplicht stelden. Inmiddels zijn die eisen geformuleerd en aangescherpt en zou ik op basis daarvan opnieuw een nieuwe opleiding moeten doen. Ik heb om diverse redenen besloten dat 5 serieuze jaaropleidingen op dat vlak voldoende zijn voor mij. U krijgt deze sessies WEL vergoed als u aanvullend verzekerd bent bij: Ander zorg, Avero, AZVZ, C4me, CZ, CZ direct, DSW, Delta Loyd, FBTO, IK, Menzis, OHRA, ONVZ, OZF, PNO(onder bepaalde voorwaarden), Studenten goed verzekerd, Salland, Zilveren Kruis, Ziezo, Zorg direct of Zorg en Zekerheid. Belt u voor de zekerheid met uw verzekeraar en geef aan dat ik ben aangesloten bij de NVPA beroepsvereniging. Voor overige eisen zie hieronder. Een gesprek-/coachingsessie of familieopstelling 1 op 1 kost 85 euro per uur. Voor relatietherapie is als echtpaar 1,5 uur nodig per keer: 110 euro per gezamenlijke sessie. Individuele sessie ook 85 € euro.Relatietherapie wordt vrijwel nooit vergoed. Voor individuele sessies kan dat anders liggen.

Als u wilt kiezen voor familieopstellingen is dat ook mogelijk binnen een sessie cranio sacraal therapie.

WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2017

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet een therapeut aangesloten zijn bij een erkende beroepsvereniging en een overkoepelende beroepsorganisatie. Zoals hierboven beschreven voldoe ik aan die eisen. Daarnaast moet ik verzekerd zijn voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. Mijn registratie bij de SCAG geeft in feite aan dat ook dat goed is geregeld.

De verzekeraars die cranio sacraal behandelingen vergoeden, vindt u op de site van de beroepsvereniging: www.cranio-sacraal.info

Checkt u dit vooral bij uw eigen verzekeraar; de voorwaarden worden vaak veranderd. U kunt hiervoor altijd bij Franca de betreffende AGB codes opvragen die verzekeraars hanteren.

Dit om nare verrassingen achteraf te voorkomen. Vergoeding is afhankelijk van het aanvullend pakket dat u heeft gekozen en bedraagt meestal 30 tot 40 euro per behandeling. Een enkele verzekeraar vergoedt de behandeling totaal, tot het maximaal verzekerde bedrag.