Home coaching » persoonlijke ontwikkeling

Coaching ten behoeve van uw persoonlijke ontwikkeling

All about you coaching houdt in dat u nieuwe inzichten krijgt m.b.t. uw functioneren, hoe u omgaat met uzelf en met anderen. U kunt de oorzaak ontdekken voor uw manier van omgaan met situaties en van daaruit leren een andere aanpak te hanteren die nu meer oplevert. Wanneer u een nieuw besluit neemt dat beter past bij uw huidige levenservaring en leefsituatie, creëert u daarmee een adequatere aanpak.

Bij persoonlijke ontwikkeling en groei is de coaching vaak gericht op meerdere contexten tegelijk (privé en werksituaties). U geeft aan waaraan u wilt werken, of vertelt met welke resultaten in uw leven u tot nu toe minder tevreden bent. Coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling gaat vrijwel altijd dieper dan "vaardigheidsniveau": Ik kijk met u mee naar mogelijk onderliggende oorzaken vanuit opvoeding en scholing. Daarnaast kunt u natuurlijk ook nieuwe vaardigheden leren die uw resultaten verbeteren. In vrijwel alle gevallen wordt er gewerkt met tussentijdse opdrachten.

In die gevallen waar de ervaringen uit uw jeugd wat dieper hebben “gesneden” kan therapie nodig zijn. Het is niet zo dat therapie alleen geschikt is voor “zwaar getraumatiseerde mensen” of mensen die niet functioneren. Kleine voorvallen kunnen in een kinderziel een grote impact hebben, zeker als je als kind niet begrijpt waarom dingen gebeuren.Als kind trek je 'n bepaalde conclusie, die leidraad wordt voor de aanpak van allerlei situaties. Als volwassene is het van belang om daarvan los te komen, omdat de oude conclusie en strategie niet meer dient. Tijdens de intake kunnen we kijken wat het best past bij uw wens of geschiedenis. Om de verschillen te ontdekken, leest u eens verder bij Therapie

Heeft u vragen of wilt u (vrijblijvend) een afspraak maken? Neem contact op!