Home visie

Visie

Ik werk vanuit een holistische kijk op mensen. Voor mij is een mens een geheel van lichaam, geest en ziel. Daarbij zijn er uw emoties, die u voelt in uw lichaam en opkomen vanuit de gedachten die u heeft naar aanleiding van wat u om u heen ervaart.

Mijn leven lang ben ik al geboeid door hetgeen mensen beweegt, waarom ze doen wat ze doen en hoe ze dat doen. De mens is voor mij een van de meest boeiende en creatieve schepsels. Steeds opnieuw kan ik vol be- en verwondering kijken naar de mogelijkheden van de menselijke geest en de wijsheid van een lichaam. Ik opereer vanuit het volgen van de wijsheid van het systeem.

Ik heb een eindeloos vertrouwen in de veerkracht en herstelmogelijkheden van een mens, ook uit eigen ervaring. Het geeft mij een diepe voldoening om mensen te begeleiden in situaties waarin zij - hetzij verblind door emoties, gebrek aan energie of door allerlei gedachten-kronkels - minder in staat zijn om in hun eentje hun problemen op te lossen. Het kan heel prettig en ondersteunend zijn dat er iemand met u meekijkt vanuit objectiviteit en respect voor uw eigenheid, en het vergroot uw mogelijkheid op sneller en beter resultaat.

Vanuit het vertrouwen in wat mensen kunnen, spreek ik u ook aan op uw eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid. Voor mij heeft ieder mens ergens diep in zichzelf het vermogen om zijn problemen op te lossen. Alleen is de weg naar dat vermogen soms nog onbekend of geblokkeerd en heeft u af en toe iemand nodig die iets meer licht werpt op uw situatie en uw (nog) onbewuste motieven.

De voornaamste voorwaarden tot gedragsverandering zijn voor mij veiligheid, zorgvuldigheid, eerlijkheid en respect. Dat is wat ik bied: bij All about you staat u centraal; en tegelijkertijd draait het ook in andere zin "alleen om u": alle antwoorden liggen nl. in uzelf. De enige mens waar u grip op heeft of kunt krijgen, bent u zelf.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn, bestaat de mogelijkheid zich te verdiepen in het gedachtengoed dat ik als mijn achtergrondkennis beschouw. Zie daarvoor de bijbehorende links.

Een afspraak maken? U bent welkom om telefonisch te overleggen of uw hulpvraag past bij mijn huidige beschikbaarheid. Zo ja, maken we daarna een afspraak.

Terug naar boven