Home systemisch

Opstellingen:

Zie ook de trainingen Systemisch Werk voor professionals in 1 op 1 sessies

Systemisch Werk

Systemisch werk is een fascinerend fenomeen dat vooral bekendheid heeft gekregen door het werk van de Duitse familie- en psychotherapeut Bert Hellinger. Hellinger heeft ontdekt dat ieder mens beïnvloed wordt door het systeem waarvan hij deel uitmaakt, te beginnen met het gezin van herkomst en de familie er omheen. Die invloed gaat verder dan de normen en waarden die vanuit opvoeding worden meegegeven. Uit Hellinger's onderzoek dat vele culturen en stammen omvatte, komt een aantal universele "wetten" ofwel principes naar voren die spelen binnen familie- en andere systemen. De 3 voornaamste wetten zijn:

  1. iedereen hoort erbij en heeft recht op een plek
  2. de plek die iemand heeft, wordt meestal bepaald vanuit de hiërarchie volgens leeftijd
  3. er hoort een balans te zijn in geven en nemen

Als er in het systeem gehandeld wordt, tegen deze wetten in, raken verhoudingen verstoord. Dat heeft een negatief effect op een aantal mensen binnen het systeem, die onbewust proberen het weer "goed" te maken. Dat kan in dezelfde of in een latere generatie gebeuren.

Wat is een opstelling?

Een opstelling kan gebruikt worden als diagnose: wat speelt hier?

Een opstelling kan ook gebruikt worden als stap in een proces: wat kan mijn volgende stap zijn in het kader van dit probleem?

Opmerkingen

Terug naar boven