Home trainingen » systemisch werk basistraining

Systemisch werk in 1 op 1 sessies

Kennismaking met en toepassingen van systemische interventies in individuele begeleiding

Tweedaagse training voor therapeuten, coaches en anderen die 1 op 1 met mensen werken

Mijn moeder is mijn naam vergeten,

hoe moet ik mij geborgen weten

- Uit een gedicht van Neeltje Maria Min

Het familiesysteem in beeld

In deze training gaat het om het gebruik van interventies vanuit Systemisch Werk waarbij geen gebruik gemaakt kan worden van een groep representanten. Toch werk je met het beeld...

Er was eens...

Cranio-sacraal behandeling

Een vader, een moeder, een kind, een grootvader, een grootmoeder… en het verdriet dat ze met zich meedroegen, dat voelbaar was in het gezin. Of er was de onmacht, het verlangen en de frustratie van het kind dat zich zo graag meer gezien of gehoord had gevoeld.
Wát er ook gebeurd is in het gezin van herkomst, altijd weer begint daar het verhaal. Het verhaal van een cliënt die in het dagelijkse leven op verschillende manieren steeds opnieuw tegen hetzelfde thema aanloopt. Plek innemen, zelfwaardering, relaties aan durven gaan, verantwoordelijkheden afbakenen; zomaar een aantal knelpunten die – in de oorsprong – vaak een systemische oorzaak hebben.

In de praktijk van één op één sessies

Franca: 'Na mijn opleiding tot het begeleiden van familieopstellingen, merkte ik dat mijn kijk op en benadering van cliënten drastisch veranderd was. Ik kon niet meer ‘niet-systemisch’ denken en kijken naar mijn cliënten en dat heeft van mij een betere therapeut gemaakt. Via een natuurlijk proces heb ik systemische interventies geïntegreerd in mijn coachingsessies en cranio sacraal behandelingen.'

De cliënt vaker te bezien als onderdeel van zijn familiesysteem heeft veel toegevoegd aan Franca’s manier van kijken en werken. Keer op keer blijkt dat volwassenen nog vandaag leven en beleven, dat wat zij als kind op zich namen en bij zich dragen vanuit het familiesysteem. Vanuit de verbinding die zij hebben opgepikt met mensen of zaken die binnen dat systeem bijvoorbeeld onvoldoende zijn gezien of erkend.

Zeker daar waar cliënten ‘hardnekkig’ hetzelfde gedrag blijven vertonen ondanks voortschrijdend inzicht, vaardigheden en motivatie tot verandering, blijkt in de praktijk het toepassen van systemische interventies erg goed te werken. Cliënten worden daardoor geconfronteerd met en bewust van allerlei onbewuste bindingen en verbindingen die hun keuzes bepalen. En dat niet alleen. Sterker dan bij andere interventies ontwikkelt zich ook een helingsproces op een diepere laag, de zielslaag, waardoor emoties en inzichten verschuiven en nieuw gedrag eerder mogelijk wordt.

De geëmigreerde oom, het vroeg gestorven zusje van vader, oma die overleed toen moeder nog een kind was… Al deze gebeurtenissen veroorzaken bewegingen in het familiesysteem die door generaties heen kunnen gaan. Dát was de grootste eyeopener voor Franca. Ook in één op één sessies of behandelingen is het mogelijk om – door het bieden van systemische structuren - cliënten te begeleiden in dit soort processen. De structuur geeft de therapeut de mogelijkheid te begrenzen, en door die structuur kan een cliënt sneller tot de kern van de zaak komen. De rituelen hebben een helende werking.

Wat kan je er mee

Leren werken met de kracht van systemische interventies in het werken met mensen. Je blik verbreden en verdiepen. Je cliënten aan den lijve laten voelen of door middel van visualisaties laten zien wat er speelt. Een helende structuur bieden door erkenning en afbakening. Dat wat een keer gevoeld en gezien is, kan door de ziel verder worden gedragen. De training is een combinatie van (beknopte) theorie en veel ervaringsmomenten aan de hand van je eigen systeem van herkomst. De (beknopte) theorie behelst de systemische hoofdprincipes en enkele daaraan gekoppelde dynamieken/bewegingen met interventies.

Deze training wordt op post-HBO niveau gegeven en staat open voor therapeuten en mensen die met mensen werken.
Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.
Voor haptotherapeuten is accreditatie toegekend.

Aanmelden

U kunt zich via het aanmeldingsformulier of telefonisch (030 4325880 / 06 21861881) aanmelden voor een training. Wilt u tevens de naam van de training vermelden a.u.b.?