Home therapie

Therapie mogelijkheden

Indicaties fysiek

Bij All about you kunt u terecht voor zowel puur fysieke, als voor psychosomatische klachten. Pijn kan ontstaan uit (sport)blessures, door een ongeval of uit overbelasting. Daarnaast kunnen er in een periode van langdurige of overmatige stress een reeks van - soms vage- pijnklachten ontstaan, niet lekker in uw vel zitten; hetgeen weer kan leiden tot gespannenheid, vermoeidheid, concentratieverlies e.d.

In alle gevallen geldt dat er gekeken wordt naar de hele mens. Vrijwel nooit wordt slechts één lichaamsdeel behandeld. Dit vanuit de filosofie dat een geheel (u dus) bestaat uit (lichaams)delen en functies, die elkaar beïnvloeden. In de behandeling wordt dan ook samen met u gekeken hoe u met uw klachten omgaat en waar mogelijke oorzaken liggen voor het ontstaan of instandhouden van de klacht.

Ik heb een ruime ervaring en goede resultaten met de behandeling van:

Indicatie psychisch/emotioneel/ sociaal

Als u niet lekker in uw vel zit, of moeite heeft met bepaalde aspecten van het leven is therapie mogelijk iets voor u. Er zijn perioden in ieder mensenleven waarbij het leven moeizamer wordt; als u rouwt om iets of iemand bijvoorbeeld. Of als u erg gevoelig bent voor wat mensen van u vinden. Misschien piekert u veel of heeft u het gevoel dat u zichzelf eigenlijk niet echt kent. Soms wordt iemand depressief of kan de rust niet meer vinden. Er kunnen zich moeilijkheden van allerlei aard voordoen waar u zelf niet echt een antwoord op vindt. Graag kijk ik dan met u mee wat er in feite aan de hand is en wat er nodig is om anders met de dingen om te gaan. Als mens ontwikkel je in de loop van je leven allerlei gedragspatronen. Als die u niet langer opleveren wat u graag wilt, is ’t tijd voor verandering! Als u beseft welke onbewuste conclusies er aan ten grondslag liggen, bent u meestal al halverwege. De ervaring leert dat gedragsverandering – ook op latere leeftijd – haalbaar is. Cliënten vertellen mij regelmatig hoe blij ze er mee zijn.

Terug naar boven