Home systemisch » organisatieopstellingen

Organisatieopstellingen

Daar waar ieder mens een onderdeel is van een systeem - dat al begint met zijn eerste omgeving: het gezin van herkomst- geldt dat zeker ook voor de mens als werknemer binnen een organisatie.

Een organisatie is als een familie op zich, waarbij de missie en het doel van de organisatie heel bepalend zijn voor de cultuur binnen het systeem.

Ook hier gelden de 3 voornaamste wetten van systemisch werk:

Escher Daar waar een van deze wetten verstoord wordt, kan een organisatie niet soepel en natuurlijk functioneren en winstgevend zijn binnen het groter systeem van de maatschappij.

In een organisatie-opstelling wordt vaak confronterend duidelijk waar knelpunten zitten, of mensen wel passen binnen die organisatie of op die plek, of wat er ten grondslag ligt aan het bijv. minder functioneren van een bepaalde afdeling.

Binnen een organisatie werken veel mensen samen, er zijn allerlei horizontale, verticale en diagonale verbindingen. Alle werknemers brengen daarbij hun eigen systemische geschiedenis mee. Vanuit wie mensen zijn en wat zij inbrengen in de organisatie kunnen heel constructieve, positief versterkende verbindingen ontstaan die de organisatie laten floreren en groeien. Er kunnen echter ook beperkende en verstrikkende effecten zijn, doordat een werknemer een stukje systemische geschiedenis uit gaat werken met bijv. zijn baas (of andersom) of doordat het doel of de cultuur van het bedrijf conflicteert met iets in hen.

Een organisatie-opstelling kan dan ook veel losmaken. Mensen worden geconfronteerd met het feit hoe hun persoonlijke geschiedenis al of niet constructief beïnvloed wordt door de organisatie waar zij werken en welk effect zij omgekeerd bewerkstellingen.

Het is mogelijk om een organisatie-opstelling als thema in te brengen op een van de georganiseerde informatie- en demo-avonden. In dat geval vindt er na de opstelling een nabespreking plaats over het beeld dat de opstelling gegeven heeft en welke mogelijke oplossingsmogelijkheden of consequenties dit heeft. Tijdens de avond wordt de anonimiteit van de organisatie zoveel als enigszins mogelijk is, gewaarborgd!

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een organisatie-opstelling te doen binnen het bedrijf. Waarbij echter geldt, dat voor een zuiver beeld slechts één van de direct betrokkenen in de opstelling kan staan. Representanten geven nl. een zuiver beeld van hetgeen er speelt, juist omdat zij niet betrokken zijn en waarnemen wat er is, zonder dat daarbij hun persoonlijke waarheid de zaak vertroebelt. Zoals dat wel meestal het geval is, als diverse medewerkers tegelijk in een opstelling worden neergezet. Dit laatste kan wel duidelijkheid geven over de verschillende “waarheden” m.b.t. het probleem of over de ondergrondse stromingen die er kunnen zijn.

Voor een zuivere organisatie-opstelling kunnen representanten van buiten de organisatie aangetrokken worden, waar All about you mogelijk aan bij kan dragen.

Heeft u vragen of wilt u (vrijblijvend) een afspraak maken? Neem contact op!

Terug naar boven | terug naar systemisch werk