Home systemisch » loopbaan

Loopbaanopstelling

Er kunnen een aantal redenen zijn om een opstelling te doen:

Rond een probleem/knelpunt

de stad Mackintosh

Als er binnen uw werkomgeving iets speelt waarmee u zelf niet tot een oplossing komt, kan een opstelling onverwachte informatie opleveren. Bijvoorbeeld doordat de representanten (vertegenwoordigers van de werkelijke personen) helder weergeven hoe de verhoudingen liggen binnen de werksituatie en wat de kern van het probleem is. Ook kan duidelijk worden welke stappen meer rust brengen in het systeem en welke juist niet.

Rond een levensthema

Als u bijv. in uw gezin van herkomst een probleem heeft gehad met een dominante vader of moeder, is het erg waarschijnlijk dat u ook in uw werkomgeving regelmatig een autoriteitsconflict zult tegenkomen. Door dit op te lossen waar het is ontstaan (gezin van herkomst, of disbalans in een eerdere generatie) kunnen nieuwe inzichten en gedragsmogelijkheden ontstaan.

Rond keuzes

Daar waar keuzes gemaakt moeten worden, kan een opstelling duidelijkheid geven óf inzicht in onverwachte factoren die spelen rond die keuze.

Ook komt het wel eens voor dat iemand in een opstelling ontdekt dat het dilemma met betrekking tot werk, terug te brengen is naar een onbewust intern conflict tussen waarden van de vader en van de moeder. Of voortkomt uit angst om tegen een ongeschreven code van de familie in te gaan.

Daar waar behoefte is aan anonimiteit rond een opstelling, kan dit in overleg met de systeembegeleider geregeld worden.

Loopbaanopstelling in de praktijk

Er zijn twee mogelijkheden om het gedachtegoed van systemisch werk een plek te geven binnen uw coachingtraject.

Fysieke opstelling in de ruimte: zie Algemene informatie Wat is een opstelling.

Mini-opstelling

Bij een kleine opstelling zult u als cliënt samen met uw coach in de ruimte staan als vertegenwoordigers van mensen uit uw werkomgeving. U voelt waar u wel en niet wilt staan, en uw coach geeft de informatie vanuit het perspectief van de ander.

Mogelijk wordt u uitgenodigd om de plaats in te nemen van iemand anders dan uzelf. Hoe dan ook, het waarnemen van wat er gebeurt in de opstelling, én de emoties van anderen t.o.v. u, geeft al een heel ander beeld en beleving van uw situatie of probleem.

Daarnaast kunnen er eventueel stappen gezet worden om zaken weer in balans te brengen en het systeem opnieuw tot rust te laten komen. Wat vaak een effect heeft op zowel u als degene die het probleem inbracht áls op collega's die niet eens weten dat de opstelling heeft plaatsgevonden.

Als er meer dan 2 personen nodig zijn voor een goed beeld van de situatie, kan ook een opstelling met miniaturen gedaan worden. Ook dit geeft informatie, zij het op een andere manier.

Deelnemen aan een familie- of loopbaanopstelling? Raadpleeg de agenda

U kunt zich via het aanmeldingsformulier of telefonisch (030 4325880 / 06 21861881) aanmelden voor een training.

Terug naar boven | terug naar systemisch werk