Home visie » NLP

NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren is ontstaan vanuit de observatie en analyse van het gedrag van 3 succesvolle mensen. Drie therapeuten die elk in hun eigen vakgebied ongelooflijke resultaten behaalden: Milton Erickson (hypnotherapeut) Virginia Satir (gezinstherapeut) en Frits Perls (Gestalt-therapie).

In de jaren zeventig hebben Richard Bandler en John Grinder gekeken naar de overeenkomsten in het gedrag van deze 3 experts in gedragsverandering.

Het resultaat werd een nieuwe methode van communiceren, waarbij meer aandacht is voor de manier waarop gecommuniceerd wordt, dan voor de inhoud van de communicatie. Daarbij speelt de invloed van gedachten (communicatie naar uzelf) op de mens als systeem, op zijn stemming en fysiologie een grote rol.

Er is een constante wisselwerking tussen de mens en de wereld om hem heen. Gemiddeld staat een mens iedere minuut bloot aan duizenden zintuiglijke prikkels, waarvan er gemiddeld slechts 7 (soms + 2 en soms – 2) bewust worden toegelaten. We filteren, vervormen en laten informatie weg, om niet overvoerd en stapelgek te worden. Dat is dus perfect geregeld. En tegelijkertijd ook onze valkuil. Aangezien we ons niet realiseren dat we onze indrukken “versimpelen” (generaliseren, vervormen, weglaten) zijn we er absoluut van overtuigd dat wat wij zien, horen, ervaren de absolute waarheid is. De meeste mensen gaan ook voorbij aan het feit dat onze “kijk” op de wereld sterk gekleurd is, door de normen en waarden die vanuit opvoeding en scholing zijn meegekregen en overgenomen.

Dit alles maakt van NLP een prachtig instrument om te ontdekken hoe ú met zichzelf en anderen communiceert. Denkt u bij een half gevuld glas aan “half vol” of aan “half leeg”? Het een is niet beter dan het ander, het is anders! Als u gericht bent op alle overeenkomsten in uw omgeving en uw collega is vooral gericht op de verschillen, kunt u zich dan voorstellen dat het lastig kan zijn met elkaar te praten? Dat u uw collega al snel “negatief” zult vinden en dat uw collega u “soft” en té positief vindt?

Stelt u zich vervolgens eens voor dat u iets nieuws wil aanpakken en daarbij denkt: het gaat me zeker lukken…..
Of dat u denkt: o jee, dat gaat vast niet goed, want…..
Kunt u zich voorstellen dat er dan ook iets gebeurt met uw creativiteit, uw moed en incasseringsvermogen? Met dit soort invloeden op uw prestaties werkt NLP o.a.

Er zijn verschillende manieren om naar NLP te kijken en het te gebruiken in het kader van gedragsverandering.Wat mij betreft is een mens géén computer die je “chakka” even omprogrammeert. De ervaring heeft me geleerd dat er al wél snel resultaten geboekt kunnen worden als iemand leert zaken anders te benaderen en “in gedachten” andere dingen tegen zichzelf zegt. Ook dan is het handig om aan uw oude overtuigingen en beslissingen aandacht te schenken, zodat u ook op lánge termijn uw nieuwe gedrag kunt volhouden en stabiliseren. Omdat het úw keus is en bij u past, past het ook bij de mens die u wilt zijn.

NLP in de praktijk.

U geeft aan waaraan u wil werken. Samen met u wordt gekeken naar onderliggende oorzaken. NLP is een methode die gebruikt kan worden voor functieontwikkeling, prestatieverbetering, persoonlijke groei, bewustwording of bemiddeling.

Enkele concretere resultaten van het gebruik van NLP kunnen zijn:

Een afspraak maken? U bent welkom voor een vrijblijvend intake gesprek.

Terug naar boven