Home visie » RET

Rationele Emotieve Therapie of Training

Dit is een methodiek die in al zijn simpelheid al tientallen jaren zijn sporen heeft verdiend.

Het helpt u als cliënt om op een andere, nieuwe manier te kijken naar gebeurtenissen in uw omgeving. U reageert nl. op een gebeurtenis naar gelang de betekenis die u eraan geeft. Zo simpel is het: als u iets leuk vindt, wordt u er blij of opgewekt van; iets dat u niet leuk vindt, maakt u boos, geïrriteerd of gefrustreerd, naar gelang de mate waarin u het níet leuk vindt of hoe vaak het zich herhaalt.

Bij RET leert u kijken naar de oorzaak/aanleiding van uw emotie: wat maakt dat u boos, geïrriteerd of woedend wordt? Vervolgens leert u die gebeurtenis in een ander licht te plaatsen, te overwegen dat het ook een andere betekenis kan hebben dan die u eraan geeft.Op het moment dat u een andere betekenis accepteert, verandert ook uw emotie als gevolg van de gebeurtenis. Als uw emotie verandert, wordt uw scala aan mogelijke reacties groter en genuanceerder.

Het klinkt mogelijk té simpel, maar in al zijn eenvoud kan deze techniek soms een onverwacht nieuw licht werpen op een ingesleten patroon van irritatie en frustratie. Met RET kan een opening gecreëerd worden, zodat een andere manier van reageren mogelijk wordt. Daarna wordt verder gebouwd in de richting van het resultaat dat u wilt bereiken.

Voice Dialogue

Voice dialogue is een prachtige methodiek, ontwikkeld door de psychologen Hal en Sidra Stone. Het is een methode die gebruikt wordt bij innerlijke conflicten, van simpel tot complex. Misschien wilt u - als u visite krijgt - tegelijkertijd dat uw visite met jonge enthousiaste kinderen zich thuis voelt en op zijn gemak, en anderzijds wilt u toch dat uw huis niet “verbouwd” wordt of dat dingen beschadigd c.q. besmeurd achterblijven. Dat is soms lastig te combineren…..

Voice dialogue, de naam zegt het al, geeft een stem aan alle “delen” die er in u leven. In bovenstaand voorbeeld is er een deel dat “gezelligheid” hoog in het vaandel heeft, en dat in conflict komt met het deel dat “orde en netheid” wil handhaven.

In een sessie wordt contact gemaakt met beide delen, waarna er met respect en waardering voor deze beide “partijen” een dialoog ontstaat, waarin onderhandeld wordt naar een voor beiden positief resultaat. Inderdaad: bemiddeling maar dan op intern niveau. Keer op keer is het weer een verademing voor iemand om eindelijk de innerlijke strijd – en het daarmee gepaard gaande energieverlies- achter zich te laten. Samenwerking tussen delen levert vrijwel altijd nieuwe en creatieve oplossingen op voor tal van situaties.

In sommige gevallen melden zich daarna weer andere “delen”; door echter alles wat in u leeft serieus te nemen, ontstaat er steeds meer rust en balans in uw systeem. In uw functioneren en in uw fysieke en mentale gezondheid.

Een afspraak maken? U bent welkom voor een vrijblijvend intake gesprek.

Terug naar boven