Home overfranca » als lichaamstherapeut

Franca als uw Lichaamstherapeut

Na jarenlang masseren als hobby deed ik begin 90-er jaren een cursus Klassieke massage aan de Opleiding Natuurgeneeskunde in Hilversum. Sinds 1995 werkte ik als professioneel massagetherapeut. Daarna volgde een cursus Segmentmassage, bij Synthesis Trainingen.

In 2001 ben ik gestart met de opleiding Cranio-sacraaltherapie, die ik eind 2004 heb afgesloten met een eindscriptie. Het onderwerp was het werken met opstellingen m.b.t. het gezin van herkomst, tijdens cranio sessies. Dit heeft tot gevolg gehad, dat ik inmiddels als docent deze manier van denken en werken doorgeef binnen de cranio opleiding

Als extra bijscholing volgde ik inmiddels ook modules over Cranio-sacraal therapie in water, Cranio-sacraal en het immuunsysteem. Ook over de werking van het brein volgde ik 2 extra modules, dit boeit mij mateloos. Zeker sinds ik de effecten heb gezien bij mensen met een whiplash. In het kader van mijn pensioen, worden mijn cranio sacraal behandelingen niet meer vergoed door verzekeraars.

Tevens heb ik vanaf 2002 de verschillende modules van het eerste jaar “Energetisch Meesterschap” gevolgd bij John Kalse van de Piramideschool.

Ook tijdens de opleiding bij Phoenix heb ik geleerd om altijd vanuit het lichaam te werken. Zodat ook uw onbewuste signalen kunnen worden meegenomen in al mijn werkvormen!