Home overfranca » als trainer

Franca als uw Trainer

Mijn carriére begon in het onderwijs. Na 17 jaar kwam ik terecht in de gezondheidsvoorlichting. Tijdens de 10 jaar dat ik daar werkte heb ik gezondheidsvoorlichting en onderwijs gecombineerd, o.a. in het mede-ontwikkelen van een interactieve tentoonstelling voor schoolkinderen en instructiedagen voor vrijwilligers. Een van mijn kwaliteiten is, dat ik in staat ben om theorie stapsgewijs, op niveau en golflengte van de doelgroep didactisch verantwoord aan te bieden.

Ik ben enthousiast en vind het heerlijk kennis over te dragen en mensen tot betere prestaties te brengen.

De NLP technieken en interventies, die ik toepas tijdens mijn trainingen leiden tot diepe inzichten in relatief korte tijd. Ik heb de nodige ervaring opgedaan als assistent trainer tijdens NLP opleidingen. Hierbij trad ik tevens op als mentor/coach op het gebied van persoonlijke groei voor een aantal van de cursisten. Sinds 2002 werk ik -naast mijn overige activiteiten- regelmatig als freelance trainer op het gebied van communicatie, persoonlijke en functionele groei, en het omgaan met chronische ziekte en beperkingen.

Mijn ervaringen met familieopstellingen hebben mij nog bewuster gemaakt van 't feit dat veel mensen leren vanuit hun ervaringen. In trainingen gebruik ik dan ook allerlei oefeningen waarbij mensen bewust worden van hun beleving van een bepaalde situatie. Van daaruit nodig ik steeds weer uit om interactief op onderzoek te gaan naar hun mogelijkheden.