Home trainingen » systemisch werk verdiepingstraject

Systemisch werk in 1 op 1 sessies

Verdiepingstraject systemische interventies in individuele begeleiding

Mijn moeder is mijn naam vergeten,

hoe moet ik mij geborgen weten

- Uit een gedicht van Neeltje Maria Min

Inhoud van de training

Cranio-sacraal behandeling

In deze training wordt gewerkt met verschillende werkvormen die goed toepasbaar zijn in het werken met een cliënt. Je leert gebruik maken van jezelf en je eigen lijf – werkt met ‘ankerplaatsen’, met poppen of het genogram. De systemische onderwerpen zijn zo gekozen dat deze zo veel mogelijk aansluiten bij de haptotherapeutische praktijk. Alle onderdelen worden ‘aan den lijve’ ervaren, zowel in de rol van cliënt, maar zeker ook als begeleider. Als introductie op de verschillende thema’s wordt de theorie steeds beknopt aangeboden, de nadruk ligt echter op het praktisch werken ermee. Daarmee verwerf je naast de noodzakelijke achtergrondkennis ook het vertrouwen dat je hier zelf mee verder kan werken in de sessies die je aanbiedt. 

Blok 1 – 22/23 mei 2012

Dag 1: 

- Ordening t.o.v. de ouders zodat de eigen Plek ingenomen kan worden.

- Kinderrij; ordening tussen de kinderen.

- Theorie Buigen en systemisch werken met weerstand. 

 - Thema Binding en verbinding. Hoe verschijnt dit thema tussen ouder en kind en wat zijn de gevolgen / symptomen.

Avond: 

- Genogram: bekijken genogrammen van cursisten en hoe je ermee kunt werken.
Dag 2: 

- Contact en contract : eigen attitude bij Systemisch Werk.

- Het eerste gesprek: van het verhaal naar de kern en wat zet je dan neer…

- Groepsgeweten van een systeem en bijbehorende interventies. 

- Eventueel casuïstiek inbrengen of persoonlijke thema’s. 

Blok 2 – 3/4 juli 2012

Dag 1: 

- Dynamiek schuld en onschuld: herkennen en bijpassende interventies. 

 - Binding nader belicht – balans van geven en nemen – sociale orde. 

- Verlangen en aan-nemen. 

Avond: 

- Inbrengen casuïstiek en/of afwerken wat nog niet klaar is.
  
 Dag 2: 

- Dynamiek schaamte en schuld. Wie ben ik in de ogen van de ander?

- Hoe speelt dit thema in relaties?
- Loyaliteit aan het systeem. Vergeving.

 

Blok 3 – 6/7 september 2012 (datum nog onder voorbehoud)

Dag 1: 

- Dynamiek Leven en Dood. Invloeden op het systeem en mogelijke interventies.

 - Fysieke klachten waardoor het Leven niet voluit geleefd wordt.
- Identificatie en de trance van oude beelden, je gemis nemen.
- Rouw aan-nemen.

Avond:
- Inbrengen casuïstiek of ‘verzoeknummers’.
Dag 2:  

- Vrouwenbedding/ mannenbedding.
- Werken met vrouwenziel en mannenziel, Animus/Anima thema’s.
- Hoe kan ik als vrouw/als man in het leven staan? Systemische interventies hierbij.
- Hoe werkt dit in relaties? 

 

Door al deze thema’s heen speelt het thema van de Geweten Plek: weten waar je staat, waar je hoort en die plek aannemen met alles erop en eraan. Zodat mensen in hun eigen Kracht kunnen komen, bij zichzelf leren zijn. Als in de loop van het traject blijkt dat er één thema is dat voor de meeste cursisten een grote rol speelt in het eigen proces dan kan het programma daar iets op aangepast worden. Vooral omdat zoiets je attitude als begeleider sterk beïnvloedt.  Bijvoorbeeld als je zelf van je plek af bent. 

Doelgroep

Deze training staat open voor therapeuten en mensen die met mensen werken (professionals op HBO-niveau) die de basistraining bij Franca Brullemans hebben gevolgd of elders een training Systemisch werk hebben gevolgd die tenminste twee dagen heeft geduurd.
Therapeuten die niet eerder iets met Systemisch werk hebben gedaan, kunnen instromen mits zij vooraf 2 sessies bij Franca volgen om de voornaamste interventies uit de basistraining ‘aan den lijve’ ondervonden te hebben. De prijs voor de extra sessies voor instromers bedraagt € 80 per sessie, af te rekenen met Franca.
Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.
Voor haptotherapeuten is accreditatie verleend door de VVH. Mits minimaal 70% van de cursisten haptotherapeuten zijn, wordt een deel van de punten als HTD aangerekend.  Accreditatie bij de RCN is in aanvraag.

Aanmelden

U kunt zich via het aanmeldingsformulier of telefonisch (030 4325880 / 06 21861881) aanmelden voor een training. Wilt u tevens de naam van de training vermelden a.u.b.?