Home trainingen » training op maat

Trainingen - op maat

Alle thema's die u vindt onder de knop trainingen kunnen ook op maat gemaakt worden voor uw organisatie of bedrijf. D.w.z. uitgebreid, gecombineerd of nog verder uitgediept, naar gelang wat er in uw organisatie nodig is. Ook over onderwerpen die u niet aantreft op die lijst, kan (meestal) op korte termijn een training voor u ontwikkeld worden.

Door mijn onderwijsachtergrond ben ik in staat didactisch verantwoord trainingen te ontwikkelen die aansluiten bij de doelgroep en het thema of knelpunt dat u getraind wil hebben. Hierbij maak ik veel gebruik van NLP en ervaringsgericht leren.

Daarbij ben ik niet tevreden met het puur alleen overbrengen van theoretische informatie. Mijn specialiteit is dat ik cursisten ook aanspreek op wat dit voor hen betekent op mentaal, emotioneel, fysiek en energetisch niveau. Dit gebeurt o.a. door het de cursisten letterlijk "aan den lijve" te laten ervaren door o.a. fysieke werkvormen. Ongebruikelijk misschien en voor deelnemers soms ook spannend, maar behalve dat dit confronterend kan werken, geeft het ook optimale mogelijkheden voor integratie van het geleerde. Zodat het fenomeen "het was een prachtige cursus, maar na 3 weken was alles al weer weggezakt" achterwege kan blijven. Interactief trainen op deze wijze maakt daadwerkelijk zichtbaar en voelbaar in het lijf welke bestaande overtuigingen, normen en waarden conflicteren met het integreren van nieuwe inzichten, vaardigheden en theorieën.

Trainen met diverse leerstijlen en werkvormen doet een beroep op alle mogelijkheden van uw medewerkers. Niet met het "hoofd in de wolken", maar met de "voeten op de grond", zodat uw werknemers van top tot teen nieuwe mogelijkheden kunnen ontdekken. Zij leren functioneren als een geheel zonder interne dilemma's waarvan ze zich niet bewust zijn. Dilemma's die kunnen leiden tot passief verzet en daarmee de resultaten van uw bedrijf kunnen boycotten of belemmeren.

Deze wijze van trainen betekent, dat er een intensief contact is onderling. Daarom kunnen groepen niet te groot zijn. Het kan ook leiden tot een advies voor coaching van uw medewerker op een bepaald thema. Waarbij u uiteraard vrij bent dat advies op te volgen of niet. All about you geeft u de gelegenheid te kiezen voor een compleet resultaat.

Ik maak graag een afspraak met u om vrijblijvend mogelijkheden te bespreken voor uw organisatie.

U kunt zich via het aanmeldingsformulier aanmelden voor een training.