Home trainingen » weer sterk op je werk

Weer Sterk op het Werk, training voor reïntegrerenden met luchtwegklachten

Weer Sterk op het Werk is een aangepaste versie van Sterk op het Werk. Verschil is, dat deze training bedoeld is voor mensen in een reïntegratietraject, die langere tijd uít het arbeidsproces zijn, of geen baan meer hebben. De training is door mij ontwikkeld in opdracht van het NIGZ.

Deze training bestaat uit 6 bijeenkomsten, en past ook goed als afgebakende module binnen de begeleiding van een reïntegratiebureau. Onderwerpen zijn: klachteninventarisatie, doelen / plan van aanpak, grenzen, emoties, communicatie, energiemanagement.

In 6 x tweewekelijkse bijeenkomsten van 3 uur worden beroepsvaardigheden verbeterd en aangevuld. Inzichten in eigen functioneren binnen het geheel van werk en collega’s speelt een grote rol, zoals ook het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Voorafgaand vindt een intakegesprek plaats om te beoordelen of de cursist voldoende bereid en in staat is om naar het eigen functioneren te kijken.

Samenwerkingsverbanden m.b.t. conditietraining is in de regio Dordrecht al mogelijk. In dat geval lopen beide trajecten naast elkaar, tijdens een periode van 3 maanden.

Kosten 1200 euro, inclusief intake.

In een aantal gevallen is ook een vergelijkbaar coaching-traject mogelijk als alternatief.

Aanmelden:

U kunt zich via het aanmeldingsformulier of telefonisch (030 4325880 / 06 21861881) aanmelden voor een training. Ook voor meer informatie.

Terug naar boven | terug naar trainingen