Home trainingen » sterk op je werk

Sterk op je werk, voor werknemers met luchtwegklachten

Deze training is door mij ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Gezondheid en Ziektepreventie (NIGZ).

E.e.a. is gebeurd in opdracht van het Nederlands Astma Fonds, nadat uit onderzoek is gebleken dat 1200 werknemers per jaar met enkele simpele aanpassingen uit de WAO hadden kunnen blijven. De training is in 2005 geƫvalueerd door het Coronel Instituut en als goed beoordeeld. Bij de evaluatie in 2006 bleek, dat driekwart van de cursisten de helft minder medicatie gebruikte en dat het ziekteverzuim door luchtwegklachten fors was afgenomen.

De training omvat 6 bijeenkomsten van 2,5 uur en een terugkombijeenkomst binnen 2 maanden na die laatste bijeenkomst. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: inventarisatie van uitlokkende factoren, persoonlijke doelen stellen, communicatievaardigheden, verantwoordelijkheid nemen, energiemanagement, rechten en plichten, van reactief naar proactief, plan van aanpak.

Geadviseerd wordt om gekoppeld aan de training twee individuele coachingsessies te boeken. Daarmee worden de effecten van de training verder versterkt door het aanpakken van individuele remmende aspecten die tijdens de training niet aan bod kunnen komen.

Bijeenkomsten om de twee weken. Locatie: in principe in het midden en westen van het land.

Kosten: 1200 euro. Aanmeldingsformulier op aanvraag. Aan (gedeeltelijke) vergoeding van deze training door verzekeraars wordt hard gewerkt. Als het aantal deelnemers binnen 4-6 weken na aanvraag nog onvoldoende is, wordt een vergelijkbaar coaching-traject aangeboden van 10 sessies voor 1200 euro.

Aanmelden:

U kunt zich via het aanmeldingsformulier of telefonisch (030 4325880 / 06 21861881) aanmelden voor een training. Ook voor meer informatie.

Terug naar boven | terug naar trainingen